ซ่อนหน้าต่าง
เปิดดูรายการใน Playlist
ลบรายการใน Playlist

 

 

แสดง Playlist
  user name password  
Register | Forgot password
 

หมวดหมู่:ซีรี่ย์ (ย้อนยุค) / Asian Series ( Old style )

 Daebak
 
 
 
  จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต
  รายละเอียด : เรื่อง The Qin Empire จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ในรัชสมัยของพระองค์ แม่ทัพนายกองของพระองค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายแว่นแคว้น การรบกับเผ่าเยฺว่ทางใต้เมืองฉู่ทำให้ดินแดนไป่เยฺว่ของเมืองหูหนานและกวั่งตงตกเป็นของเมืองฉิน ส่วนการรบกับพวกซฺยงหนูในเอเชียตอนกลางส่งผลให้เมืองฉินได้ดินแดนเอ้อเอ่อร์ตัวซือของกลุ่มซฺยงหนู แม้ที่สุดแล้วจะเป็นเหตุให้มั่วตู๋ ฉันยฺหวี ผู้นำซฺยงหนู สามารถผนวกดินแดนได้บ้างก็ตาม พระองค์ยังได้อำมาตย์ราชเสวกหลายคน เช่น หลี่ ซือ เจ้าพระยามหาอุปราช มาช่วยปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อจัดระเบียบประเพณีอันหลากหลาย เป็นเหตุให้ทรงเผาตำราและฆ่าบัณฑิตเป็นจำนวนมาก พระองค์ยังทรงรวมกำแพงเมืองซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนั้นเข้าเป็นกำแพงเมืองจีน สร้างถนนหนทางระบบใหม่เป็นการใหญ่ และสร้างสุสานหลวงโดยมีรูปปั้นองครักษ์ขนาดเท่าคนจริงคอยพิทักษ์อยู่ ระหว่างที่เสด็จอยู่ในราชสมบัตินั้น พระองค์ทรงเสาะแสวงหาน้ำอมฤตมาตลอด แต่สุดท้ายก็สวรรคตเมื่อปีที่ 210
โดย2015-12-04 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 51 จบ    m4v
2015-12-04 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 50    m4v
2015-11-09 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 49    m4v
2015-11-09 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 48    m4v
2015-11-09 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 47    m4v
2015-11-09 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 46    m4v
2015-11-09 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 45    m4v
2015-11-09 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 44    m4v
2015-10-24 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 43    m4v
2015-10-24 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 42    m4v
2015-10-24 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 41    m4v
2015-10-24 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 40    m4v
2015-10-24 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 39    m4v
2015-10-24 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 38    m4v
2015-10-24 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 37    m4v
2015-10-24 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 36    m4v
2015-10-24 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 35    m4v
2015-10-24 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 34    m4v
2015-10-24 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 33    m4v
2015-09-30 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 32    m4v
2015-09-30 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 31    m4v
2015-09-30 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 30    m4v
2015-09-30 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 29    m4v
2015-09-30 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 28    m4v
2015-09-30 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 27    m4v
2015-09-30 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 26    m4v
2015-09-30 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 25    m4v
2015-09-30 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 24    m4v
2015-09-30 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 23    m4v
2015-09-30 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 22    m4v
2015-09-30 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 21    m4v
2015-09-02 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 20    m4v
2015-09-02 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 19    m4v
2015-09-02 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 18    m4v
2015-08-27 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 17    m4v
2015-08-27 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 16    m4v
2015-08-27 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 15    m4v
2015-08-17 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 14    m4v
2015-08-16 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 13    m4v
2015-08-16 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 12    m4v
2015-08-10 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 11    m4v
2015-08-08 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 10    m4v
2015-08-08 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 09    m4v
2015-08-05 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 08    m4v
2015-08-03 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 07    m4v
2015-07-29 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 06    m4v
2015-07-29 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 05    m4v
2015-07-29 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 04    m4v
2015-07-29 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 03    m4v
2015-07-29 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 02    m4v
2015-07-19 จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ตอน 01    m4v
หมายเหตุ : Adobe Flash Video Player version 10 ขึ้นไป โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://get.adobe.com/flashplayer/
Any item can not be accessed. Please e-mail ethaitv@yahoo.com . The support team will fix them immediately. พบรายการใดเปิดรับชมไม่ได้ กรุณาอีเมลแจ้ง ethaitv@yahoo.com ทีมงานจะดำเนินการแก้ไขให้ทันที
Copyright 2008 eThaiTV. Email: ethaitv@yahoo.com