ซ่อนหน้าต่าง
เปิดดูรายการใน Playlist
ลบรายการใน Playlist

 

 

แสดง Playlist
  user name password  
Register | Forgot password
 

หมวดหมู่:ซีรี่ย์ (ย้อนยุค) / Asian Series ( Old style )

 Daebak
 
 
 
  สุยถัง ศึกสองราชวงศ์
  หยางเจียน อดีตขุนนางชั้นสูงได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็น ฮ่องเต้สุยเหวินตี้ เหตุการณ์ ในราชสำนักเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงเมื่อหยางหย่ง พระราชโอรสองค์โตลุ่มหลงในสุรานารีจึงถูกปลดออกจากตำแหน่งรัชทายาท และได้มีการแต่งตั้ง หยางกว่างพระราชโอรสองค์รองให้ขึ้นรับตำแหน่งเป็นรัชทายาทแทน ภายใต้การปกครองของ ฮ่องเต้สุยเหวินตี้ พระองค์ต้องการวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่น จึงมีรับสั่งให้ หยางกว่าง ออกทำศึกสงครามบุกยึดหัวเมืองต่างๆทำให้แผ่นดินร้อนระอุลุกเป็นไฟ
โดย2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 60 จบ    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 59    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 58    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 57    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 56    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 55    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 54    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 53    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 52    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 51    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 50    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 49    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 48    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 47    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 46    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 45    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 44    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 43    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 42    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 41    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 40    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 39    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 38    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 37    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 36    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 35    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 34    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 33    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 32    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 31    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 30    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 29    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 28    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 27    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 26    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 25    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 24    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 23    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 22    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 21    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 20    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 19    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 18    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 17    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 16    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 15    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 14    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 13    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 12    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 11    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 10    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 09    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 08    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 07    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 06    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 05    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 04    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 03    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 02    m4v
2015-07-23 สุยถัง ศึกสองราชวงศ์ ตอนที่ 01    m4v
หมายเหตุ : Adobe Flash Video Player version 10 ขึ้นไป โดยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://get.adobe.com/flashplayer/
Any item can not be accessed. Please e-mail ethaitv@yahoo.com . The support team will fix them immediately. พบรายการใดเปิดรับชมไม่ได้ กรุณาอีเมลแจ้ง ethaitv@yahoo.com ทีมงานจะดำเนินการแก้ไขให้ทันที
Copyright 2008 eThaiTV. Email: ethaitv@yahoo.com